Амбицията на читалище „Възраждане“ е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното социално-културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания.

На 16.03.2017г се проведе годишното отчетно събрание на читалището . То прие отчета на Настоятелството за предходната 2016година и доклада на Проверителната комисия, както и отчета по чл.26,ал.4 от ЗНЧ за изразходваните бюджетни средства. Отчетът е внесен в Столична община -Район Подуяне с вх.№ РПД17-ДГ56-6-/1/. В отделна точка от дневния ред бяха приети Програма за дейността и Бюджет за 2017 година.

Събранието избра Росен Велчев –досегашен член на Настоятелството за Председател и Борис Христов за Член на Настоятелството.

-----

На 20.03.2014г се проведе годишното отчетно събрание на читалището . То прие отчета на Настоятелството за предходната 2013година и доклада на Проверителната комисия, както и отчета по чл.26,ал.4 от ЗНЧ за изразходваните бюджетни средства. В отделна точка от дневния ред бяха приети Програма за дейността и Бюджет за 2014 година. 

 

 

Езикови курсове

uc varna 10Курсът по езикова култура в читалище „Възраждане“. Участниците  придобиват  умения за създаване и възприемане на различните текстове.

Музикална школа

Docs / SupportШколата предлага обучение по пиано, китара, цигулка и солфеж.

Народни танци за възрастни

420514 357934030967014 109919213 nКлуб „Акцент” е танцова група, в която любители танцьори изучават български народни хорà и ръченици. Всеки е добре дошъл!

Отиди най-горе